Naam Son en Breugel

Naam Son en Breugel

Verklaring
son: (1) water(loop) of (2) persoonsnaam Sunna. Volgens het 14de-eeuwse zegel bracht men de naam toen in verband met een zon(nerad); breugel: broga = grens: (1) afgesloten bos/jachtgebied of (2) beemd, afgesloten weidegrond of omheind grasland met geboomte.

Oudste vermelding
1107, 1288.

Bronnen
H.P.H. Camps, Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. Deel I. De Meierij van ’s-Hertogenbosch (met de heerlijkheid Gemert) (’s-Gravenhage, 1979), nrs. 33 (Sunna,1107) en 430 (Brogele, 1288);

Henk Beijers & Geert-Jan van Bussel, ‘Van d’n Aabeemd tot de Zwijnsput’. Toponiemen in de cijnskring Helmond vóór 1500 in naamkundig en nederzettingshistorisch perspectief (Helmond, 1996), lvii (Breugel) en lxvi (Son);

Gerald van Berkel & Kees Samplonius, Het plaatsnamenboek. De herkomst en betekenis van Nederlandse plaatsnamen (Houten, 1989), 38 (Breugel) en 168 (Son).

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Reacties worden geladen...
Ontdekken
Wapen Son en Breugel
Schoepp komt op 2 maart 1935, samen met zijn verloofde mejuffrouw Diessen, aan bij het gemeentehuis, om geïnstalleerd te worden als burgemeester
 Bedrijventerrein De Run, met de Ebroba bakkerij ter hoogte van de Runstraat in Veldhoven, omstreeks 1987. Beeldcollectie RHCe.
images/hourglass.png

ZOEKEN...